Vavřinec z Březové

[1370-1437]

Přední básník a kronikář husitské doby; univerzitní mistr a písař Nového Města pražského. Autor nedokončené latinsky psaných Husitské kroniky (1414-1422) a Písně o vítězství u Domažlic. Kronika je psána ze stanoviska nepřátelského táborské levici.