Petr z Mladoňovic

[†1451]

sipka Husův žák a jeho průvodce do sipka Kostnice, kde jako bakalář působil ve funkci písaře poselstva. O tom podal velice podrobný spis původně v latině později přeložený do češtiny jako Zpráva o mistru Janu Husovi v Kostnici. Petr v Kostnici vypracoval protestní provolání na Husovu obranu, k němuž se připojili čeští a polští šlechtici. Pak se o něm dozvídáme až v prosinci 1420, kdy na věroučném hádání pražských mistrů s táborskými kněžími v Zmrzlíkově domě Petr z Mladoňovic, tehdy již jako mistr přečetl 72 bludných článků, z nichž byli táborští obviněni. V prosinci následujícího roku málem přišel o život v Kutné Hoře, do níž byli zrádně vpuštěni sipka Zikmundovi vojáci po sipka Žižkově ústupu. Mistr Petr z Mladoňovic se postupně ocitá na pozicích méně radikálního utrakvistického křídla pražských univerzitních mistrů v čele s M. sipka Křišťanem z Prachatic, opouštějíc tak sipka Viklefovy základy, z nichž vycházel ve svém učení i Petrův učitel. Tato skupina v lednu 1422 vystoupila i proti sipka Janu Želivskému, jehož vliv se snažila omezit. V roce 1427 po zatčení knížete sipka Korybutoviče, který tajně jednal s katolíky, je z Prahy vypovězena i Křišťanova skupina včetně Petra z Mladoňovic, který pak pobýval na statku některého kališnického šlechtice pravděpodobně až do své smrti.