Martin V.

Nově zvolený papež vydává v roce 1418 dvě buly. V jedné ostře odmítá přijímání podobojí a nařizuje přísný postih kacířů. Ve druhé rovnou hrozí křížovou výpravou. Ještě v roce 1418 bude naléhat na římskoněmeckého krále Zikmunda, aby stanul v čele trestné protičeské křížové výpravy.