Konrád Waldhauser

[1326-08.12.1369]

Německý reformní kazatel; předchůdce českého reformního hnutí. Působil v Rakousku, u Rožmberků, jako věhlasný kazatel byl pozván roku 1363 sipka Karlem IV. do Prahy. Od roku 1365 farář v Týnském chrámu. Ve svých německých a latinských kázáních kritizoval všeobecný úpadek církve, vystupoval proti sipka simonii, kupčení s ostatky svatých a neřestnému životu společnosti. Přestože nepřekročil rámec sipka ortodoxie, ukázal cestu dalším následovatelům a prokázal účinnost kazatelské činnosti. Jeho kázání rovněž směřovala k podstatě náboženských hodnot, vyvolala v zesvětštěné Praze vlnu zbožnosti a prudký odpor kazatelských řádů. Ty obvinily Waldhausera z kacířských bludů. Waldhauser vyzval Karla IV., aby přiměl papeže k návratu do Říma a nechal kázat ve svém kostele sipka Jana Milíče z Kroměříže. Konrád Waldhauser je autorem příručky Postilla studentium Pragensium (Postila pražských studentů).