Jan Jiskra z Brandýsa

[†1469]

Český vojevůdce. Pocházel ze starobylého šlechtického rodu. Roku 1440 v Uhrách pověřen královnou-vdovou Alžbětou, dcerou císaře sipka Zikmunda, hájit nástupnická práva Ladislava Pohrobka proti Vladislavu Jagellonskému. Jiskrovo vojsko (jiskrovci) ovládlo v 2. polovině 15. století na čtrnáct let většinu středního a východního Slovenska. Jiskra z Brandýsa se opíral převážně o bývalé české husitské bojovníky, kteří sloužili ve vojenských službách v celé střední Evropě. V roce 1451 porazil v Bitvě u Lučence spojené vojsko uherské šlechty pod vedením J. Hunyadyho. Po roce 1452, kdy se ujal vlády Ladislav Pohrobek, bylo vojsko jiskrovců rozpuštěno. Většina velitelů (P. Aksamit z Lidéřovic, M. Brcál z Dobré, J. Talafús z Ostrova) však vytvořila nezávislé hnutí sipkabratříků. Od roku 1462 Jiskra z Brandýsa působí ve službách Matyáše Korvína, účastnil se bojů proti Turkům a 1467 vedl mírová jednání v Istanbulu.

Články:
sipka Bratřické hnutí; Konec bratříků na Slovensku