Jan Hvězda z Vícemilic (zvaný Bzdinka)

[†17.10.1425]

Jeden z nejoddanějších druhů neporazitelného vojevůdce sipka Jana Žižky z Trocnova, kterému zůstal věrný až do jeho smrti. Pocházel z Čáslavska, patřil mezi nižší šlechtu a je typickým příkladem toho, kam až revoluční vlna mohla tento typ chudého zemana vynést.

Při převratu v Praze, jenž zosnoval sipka Jan Želivský a který směřoval k nastolení diktatury, hrál svoji významnou roli i Jan Hvězda z Vícemilic. Dne 19. října 1421 Želivský prosadil jeho jmenování hejtmanem celého pražského souměstí s příslušnými pravomocemi. Brzy nato byl Bzdinka vyslán s částí pražské hotovosti na Čáslavsko. Tato výprava však skončila pouhým vypleněním Kutné Hory a dobytím tvrze v Malešově 19. listopadu. Poté se Bzdinka se svým oddílem vrátil do Prahy. V únoru 1422 Jan Hvězda odešel z Prahy, která nekompromisně směřovala k ukončení Želivského diktatury, na Tábor, kde byl do léta 1423 táborským hejtmanem. Na přelomu září a října 1422, kdy byl sipka Zikmund Korybut zaměstnán obléháním Karlštejna, se spolu s dalšími tábory pokusil v Praze nastolit nedávné poměry. Toto zbytečné politicko-vojenské dobrodružství však skončilo naprostým debaklem.

Při tažení na Moravu se koncem léta 1423 připojil k Žižkovi a ve východních Čechách poté, co Žižka uzmul východočeskou metropoli sipka Diviši Bořkovi z Miletínka, působil také jako hejtman v Hradci Králové. Odtud společně s knězem sipka Ambrožem v listopadu 1423 varoval Žižku před možným atentátem, který osnovali přívrženci Jana Městeckého z Opočna. Slepému hejtmanovi pomáhal taktickými radami při jeho válečných akcích a např. pro bitvu u Malešova Hvězda vybíral lokalitu pro rozmístění Žižkova vojska. Dne 13.07.1424 obsadil Ostromeč, kde jako hejtman dosadil svoji posádku. Po Žižkově smrti v roce 1424 se stal hejtmanem domácí hotovosti východočeského svazu, opět se vrátil na Tábor, kde v letech 1424 až 1425 zastával funkci vrchního hejtmana. V r. 1425 Hvězda spolu s sipka Janem Roháčem z Dubé prováděli vojenské operace ve východních a středních Čechách, které se vyznačovaly krutostí k nepřátelům Božího zákona v Žižkově duchu a jejichž součástí byl i nezdařený pokus o dobytí Nového Města pražského. Stál za vytvořením dočasného volného spojení (jakési unie) táborského a sirotčího svazu, které však jejího zakladatele nepřežilo. Při obléhání Mladé Vožice utrpěl Jan Hvězda z Vícemilic zranění, kterému nakonec podlehl.