Chval Řepický z Machovic

Prameny se poprvé významněji zmiňují o Chvalovi v souvislosti se skupinou sipka Jana Žižky, která odchází koncem roku 1419 z Prahy do Plzně, která se stává přechodně husitským centrem. Mezi prvními, kteří ještě před odchodem Žižky opustili Plzeň a vydali se na Tábor, byla skupina sezimoústeckých husitů v čele s Chvalem. Zde se koncem března 1420 stal vedle Žižky, sipka Mikuláše z Husi a sipka Zbyňka z Buchova jedním z prvních táborských hejtmanů. Později byl jednou z hlavních opor táborského seniora sipka Mikuláše z Pelhřimova asi do doby, než se stal píseckým hejtmanem. V prosinci 1420 se Chval spolu s Žižkou a sipka Janem Roháčem zúčastnil věroučného hádání pražských mistrů s táborskými kněžími v domě Petra Zmrzlíka. Další činnost Řepického je doložena z ledna 1421, kdy se ve Stříbře 14 dní statečně bránil Zikmundovu vojsku až do doby, kdy sipka Zikmund odtáhl před blížícími se posilami. sipka Čáslavského sněmu se nezúčastnil, neboť ho Žižka poslal dobývat Rábí. Dne 11.06.1422 uznávají Chval, Žižka i Zbyněk z Buchova jménem táborské polní obce knížete sipka Korybutoviče za zemského správce. V rozhodčí laické komisi, která posuzovala učená hádání mezi pražskými mistry a táborskými kněžími na Konopišti v červnu 1423, Chval z Machovic zastupoval sipka tábory. V únoru 1426 se stal krajským správcem nově strukturovaného spolku v jihozápadních Čechách, jenž zahrnoval mimo jiné města Písek, Klatovy, Sušice, Domažlice a Prachatice. Pak se o něm zprávy v pramenech ztrácí až do r. 1433, kdy se pravděpodobně účastnil svatomartinského sněmu v Praze, kde byla táborská strana zastoupena právě hejtmany měst a zástupci krajů.