Čeněk z Vartenberka

[†17.09.1425]

Český šlechtic a politik; podporoval sipka Husův reformní program, od roku 1414 nejvyšší purkrabí pražský, 1415 patřil k iniciátorům protestního listu do sipka Kostnice proti Husovu upálení. Po smrti sipka Václava IV. se stal z titulu svého úřadu spoluvladařem královny Žofie. V roce 1420 podepsal manifest proti přijetí sipka Zikmunda Lucemburského za českého krále, po vyplenění svých statků Zikmundovými vojsky se mu poddal. Jeden z pánů, zvolených sipka čáslavským sněmem roku 1421 do prozatímní vlády. Později na straně katolíků proti husitům, poražen sipka Janem Žižkou v bitvě u Hořic. Podlehl moru.