Ambrož Hradecký

[†16.10.1439]

Husitský kněz. Působil převážně v Hradci Králové. Roku 1420 duchovní vůdce sipka orebitů, 1423-24 blízký spolupracovník sipka Jana Žižky, pak přední politik východočeského husitského svazu (sipka sirotků). V roce 1436 se postavil proti nástupu sipka Zikmunda Lucemburského na český trůn, 1437 vypuzen z Hradce Králové.