Hrad Zvíkov

Hrad patří k nejpřednějším stavbám české středověké světské architektury. Nejprůkazněji je historie postupného budování doložena za vlády Václava I. (1230-153). V další stavbě hradu pokračoval jeho syn Přemysl Otakar II. Tehdy začala na Zvíkově hlavní výstavba tzv. královského paláce a opevnění. Největší slávu získal hrad za vlády Karla IV. (1346-1378), který jej dal důkladně opravit a rád v něm i pobýval. Do stavby hradu Karlštejna sloužil Zvíkov i jako dočasné útočiště korunovačních klenotů.

V husitských válkách byl hrad roku 1429 obléhán Tábory, v té době byl hrad v držení císaře Zikmunda, nebyl však dobyt. Roku 1437 získal hrad Oldřich z Rožmberka, vůdce katolické šlechty.

Zdroj: Národní památkový ústav v, pracoviště v Českých Budějovicích