Čáslav

V roce 1910 jsou v kostele svatého Petra a Pavla náhodně objeveny údajné Žižkovy kosterní pozůstatky. O 70 let později jsou z iniciativy spisovatele Miroslava Ivanova (1929-1999) podrobeny radiokarbonové datovací analýze. Při ní se potvrzuje, že skutečně patřily zhruba 60leté osobě mužského pohlaví. Zda se však jedná o kosti husitského vojevůdce, není potvrzeno.