Vozová hradba – Husitská
demo /2004/

V přítmí ztichlého pokoje
z dálky je slyšet táboritů hlas
to Jan Žižka táhne do boje
ve znamení kalicha za svojí vlast

Krajina mlčí předci se usmívají
není čeho, koho se bát
ženy i muži v myšlenkách zadumaní
právě nastal bitvy čas

V přítmí ztichlého pokoje
z dálky je slyšet táboritů hlas
to Jan Žižka táhne do boje
ve znamení kalicha za svojí vlast

Krajina mlčí předci se usmívají
není čeho, koho se bát
ženy i muži v myšlenkách zadumaní
právě nastal bitvy čas

Bratr Žižka z Trocnova
věděl co je hradba vozová
křižáků se nezalekl
svůj lid do boje vedl
Bratr Jan a jeho rodina
někde na to všechno vzpomíná
křižáků se nezalekl
památce jeho věčná čest

Dozněl zvuk zbraní
sorta rytířů poražena jest
v pánu jsou němečtí páni
a jejich zvrácený svět

Bratr Žižka z Trocnova
věděl co je hradba vozová
křižáků se nezalekl
svůj lid do boje vedl
Bratr Jan a jeho rodina
někde na to všechno vzpomíná
křižáků se nezalekl
památce jeho věčná čest