Daniel Landa – Ktož jste boží bojovníci
album Valčík /1993/

Ktož jste boží bojovníci
a zákona jeho
prostež od boha pomoci
a dúfajtež v něho
že konečně vždycky s ním zvítězíte

Kristusť vám za škody stojí
stokrát víc slibuje
pakli kdo proň život složí
věčný míti bude
blaze každému, ktož na pravdě sejde

Tenť pán velíť se nebáti
záhubcí tělesných
velíť i život složiti
pro lásku svých bližních

Protož střelci, kopiníci
řádu rytířského
sudličníci a cepníci
lidu rozličného
pomnětež všichni na pána štědrého!

Dávno Čechové říkali
a přísloví měli,
že podle dobrého pána
dobrá jízda bývá

Nepřátel se nelekejte
na množství nehleďte
pána svého v srdci mějte
pro a s ním bojujte
a před nepřáteli neutíkejte!

A s tím vesele křikněte
řkúc: „Na ně, hr na ně!“
Zbraň svou rukama chutnajte
bůh náš pán, křikněte

Heslo všichni pamatujte
kteréž vám vydáno
svých hejtmanů pozorujte
retuj druh druhého
hlediž a drž se každý šiku svého!

Vy pakosti a drabanti
na duše pomněte
pro lakomství a loupeže
životů netraťte
a na kořistech se nezastavujte!