Husitské revolučné hnutie a Slovensko

Branislav Varsik - Husitské revolučné hnutie a SlovenskoAutor: Branislav Varsik
Vydavatel: Vydavatel’stvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1965