Táborská republika

Kaplický Václav - Táborská republikaAutor: Václav Kaplický
Vydavatel: Československý spisovatel, Praha 1969

V centru dramatického dění Kaplického románové knihy stojí kolébka i nakonec hrob nejradikálnějšího křídla husitské revoluce: táborů. Obec, jež se poprvé v historii, byť na krátký čas, spravuje jen „božími zákony“ – bez krále, bez pánů, bez církevních hodnostářů. Úchvatné ideály svobody a rovnosti, strhující nejširší masy národa, jsou však záhy znehodnoceny fanatiky a extrémisty a diskreditovanými příživníky, obojetníky, pleticháři a dobrodruhy, kteří v revoluci nacházejí živnou půdu pro své mocenské zájmy. V zemi, která je po tři desetiletí zmítána náboženskými rozkoly a nepřehlednou politickou situací, jež je zvenku neustále ohrožována vpády křižáků a vojenskými intervencemi nápadníků trůnu a uvnitř plundrována domácími válkami strany proti straně, města proti městu, nakonec k obecné úlevě energicky obnovuje nezbytný pořádek a řád nový zemský správce Jiří z Poděbrad.