Slavné prohry, slavná vítězství Koruny české

Frais Josef - Slavné prohry, slavná vítězství Koruny českéAutor: Josef Frais
Vydavatel: Formát, Praha 1998

Mluvíme-li o českém válečnictví minulých let, každý se nejspíše jen opovržlivě ušklíbne. Zcela neprávem, neboť jakkoli Slované nikdy nepociťovali potřebu mít nad sebou instituci boha války, jako všechny ostatní známé národy, nikdy bojové umění nezanedbávali. Jak jinak by se dalo vysvětlit, že se Čechové v sousedství tak mocných říší nikdy neztratili do nenávratna?