Předhusitské Čechy 1310-1419

Autor: Zdeněk Fiala
Vydavatel: Svoboda, Praha 1968