Evropan Jiří z Poděbrad – král do bouřlivých dob

Petr Hora-Hořejš - Evropan Jiří z Poděbrad - král do bouřlivých dobAutor: Petr Hora-Hořejš
Vydavatel: nakladatelství GalErie Ef Ef, Praha 2014