Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Mistra Jana Husa 1415-2015

Petr Čornej, Aleš Knápek, Ladislav Macek, Pavel Rous - Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Mistra Jana Husa 1415-2015 Autor: Petr Čornej, Aleš Knápek, Ladislav Macek, Pavel Rous
Vydavatel: Spolek Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici, Okrouhlice 2015