Naše velká armáda

Autor: Otakar Frankenberger
Vydavatel: Zemědělské knihkupectví A. Neubert, Praha 1921