Mistr Jakoubek ze Stříbra

Borecký František - Mistr Jakoubek ze StříbraAutor: František Borecký
Vydavatel: Kalich, Praha 1945

Význam mistra Jakoubka ze Stříbra je dán jeho horlením proti nemírné úctě obrazů svatých, výpady proti složitým kostelním obřadům, snahou očištění „pravdy Boží“ od „lidských nálezků“, odporem proti světskému panství kněží a zvláště pak vrcholným úsilím o uplatnění starobylé církevní myšlenky: podávání lidu svátosti oltářní i z kalicha.