Husitství v našem kraji – západní Čechy v husitském revolučním hnutí

Jaroslav Šlajer - Husitství v našem kraji - západní Čechy v husitském revolučním hnutí Autor: Jaroslav Šlajer
Vydavatel: Krajské nakladatelství v Plzni, Plzeň 1963