Jan Žižka a východočeské husitství

Autor: Petr Čornej
Studie v časopisu Matice moravské, 1999