Jan Žižka

Tomek Vladivoj Václav - Jan ŽižkaAutor: Václav Vladivoj Tomek
Vydavatel: nakladatelství V Ráji, Praha 1993

Slovo autora: Jan Žižka z Trocnowa, z něhož nepřátelská wášeň a newědomost pozdějších wěků utwořily příšeru swrchowané krwežízniwosti a přepiatosti, byl jak se nám jewí we skutcích swých a ze swědectwí saučasníků, kteří jej skutečně znali, muž owšem twrdé a tuhé powahy; wálečník, který konal práwo wálky bez slitowání, kdež toho wyžadowaly účely wálečné… Wálka wšak nebyla mu pauhým zaalíbením ani žádnou žiwností, nýbrž powoláním z poznané powinnosti k wlasti…