Husitské válečnictví po Lipanech

Frankenberger Otakar - Husitské válečniství po LipanechAutor: Otakar Frankenberger
Vydavatel: Naše Vojsko, Praha 1960

Vývoj husitského válečnictví po skončení husitské revoluce a jeho význam pro vývoj válečnictví vůbec. Součástí knihy je rovněž pojednání Dobroslava Líbala o „Stálém opevnění doby poděbradské a jagellonské“ a také Václava Vlčka z Čenova o „Naučení o šikování jízdních, pěších i vozů“.