Husitská revoluce 1

Šmahel František - Husitská revoluce 1 (Doba vymknutá z kloubů)Podtitul: Doba vymknutá z kloubů
Autor: František Šmahel
Vydavatel: UK, vydavatelství Karolinum, Praha 1996

Autorovo vyznání: Husitství pro mne vždy bylo součástí obecných dějin, a proto jsem předem upustil od hledání jeho smyslu pro české dějiny. Nebylo také mým záměrem psát dílo pro každého a tím méně pak promlouvat přes historii k minulému nebo současnému dnešku. Je-li a má-li zůstat historie vědeckým poznáním, ani nelze dbát na všechny. Tím více to platí dnes, kdy se husitství stalo terčem posměšků i kritických výtek a kdy největší z českých snů o lepším světě znovu doplácí na svou osudovou nadčasovost.

Recenze:
Tato autorova slova z předmluvy k 1. vydání bez výhrad podepisuji! Ano, toto dílo napsané s nevšední erudicí opravdu není „pro každého“. Ale, kdo má jenom nepatrnou pochybnost, jak se dívat na tuto éru našich národních dějin a chce se této pochybnosti upřímně zbavit, nechť neváhá a do tohoto díla se pustí. Avšak pozor. Nejedná se o beletrii, přesto však ten, koho zajímají „pouze“ válečné události spojené s husitskou revolucí přečte 3. díl jedním dechem. To samé platí o 2. dílu pro toho, koho by zajímal pohnutý osud českých reformátorů v čele s Husem. Dočte se zde o tom, co je česká reformace a proč byla reformací před reformacemi.
„Nejméně čtivý“ pro běžného čtenáře je 1. díl. Obsahuje hlubokou, propracovanou a ojedinělou analýzu příčin husitské revoluce. Tato část je pro ty, jež zajímají mocenské, sociální, církevní, konfesní a v neposlední řadě i geopolitické aspekty historického vývoje v Českých zemích konce 13. st. a 14. století.
4. díl obsahuje jakési shrnutí, literaturu a prameny, přílohy a rejstříky. Zajímavé jsou i obrazové přílohy jednotlivých dílů.
Husitská revoluce 1-4 jistě zahrnuje nejposlednější badatelské přístupy a poznatky týkající se tohoto období našich národních dějin a tím se stává tato kniha vlastně zajímavou i pro ty, kteří na husitství pohlížejí s jakousi blíže nespecifikovanou skepsí.
Toto dílo jednoho z našich největších znalců husitství stojí zkrátka za přečtení. Není to četba (ale mohla by být) pro posměváčky a neobjektivní kritiky husitství. Ty nepřesvědčí patrně ani tato kniha z přihrádky ODBORNÁ LITERATURA.

Jiří Motyčka
www.husitstvi.cz