Toulky českou minulostí 201-250

Toulky českou minulostí 201-250Vydavatel: Radioservis 2010
Délka: 23 hodin.

Výpravný pořad Českého rozhlasu o naší historii. Díly 201 až 255 jsou věnovány době husitské.

CD 1:
A rozevře se doba pomsty a odplaty v ohni a meči… – Praha, defenestrace, pořadové číslo 1. – Soukromá podobizna českého krále Václava IV. – Proto nechoďtež s holemi, ale se zbraní! – Založení Tábora – Útržky ze ztraceného životopisu – Od lapky k čeledínovi českého krále – Vzat od lidu na slovo – 25. března L. P. 1420. na hrázi rybníků Škaredého a Markovce – Cesta z hory Tábor na horu Vítkov – První kruciáta proti Čechům – Bitva na Vítkově hoře – Artikuly – Běží! – Hádání – Pikarti – První národní shromáždění – Diktatura – Hra na vítěze a poražené – Od Mostu k Hoře – Nepřítel rohatý – Smrt Jana Želivského – Menší Tábor – Kterak slepý hejtman válčil – Poslední Žižkovy boje

CD 2:
Osud jménem Přibyslav – Soukromá podobizna Jana Žižky, zvaného z Trocnova, potažmo z Kalicha – Kněz Prokop Veliký, řečený Holý – Jak se běhalo na Běhání – Od Běhání k Vysoké – O bitvě, která se nekonala (Vysoká u Tachova) – Rejsy – Kterak Češi spanile táhli Evropou a Johanka z Arku, Panna Orleánská, je od války uchránila, ale též hrozebný list jim napsala – K Domažlicům – Písnička, která vyhrála bitvu – Soudce chebský – Basilej – Revoluce v krizi – Panská jednota – Lipany – Doba zvaná „po Lipanech“ – Kompaktáta nebo komprdáta? – Život Jana Roháče z Dubé, odjinud z Tehova a na Sionu – Zápas Jana Roháče z Dubé, odjinud z Tehova a na Sionu – Smrt Jana Roháče z Dubé, odjinud z Tehova a na Sionu – Rok 127. (a poslední) lucemburské vlády u nás – Kladivo kacířů – Bezkráloví – Hledá se král. Zn.: „Pro České království.“ – Jiří z Kunštátu a na Poděbradech