Listy Jana Žižky – Vyhlášení obecného smíření (1422)

Nejde o originál. Zápis listu se nalézal v pamětní knize staroměstské, obsahující zápisky z let 1366 – 1540. Není datován, avšak v souvislosti s historickými událostmi je kladen k červnu 1422.

[Dopis uveden nápisem: Ve čtvrtek po svaté Trojici bratr Žižka, Chval, Buchovec i jiní zprávce lidu táborského obyčejem dolepsaným kněze milost jsú přijeli]

Račtež slyšeti, páni a bratřie, že my s bratřími Táborskými, Domažlice, Klatovy, Sušice, Piesek i jiní páni, rytieři, panošě i jiné obce, Prachatice a Horažděvice, kteréžto dobrovolně k nám hledie, ke mně, k Chvalovi, k Buchovcovi, a nám sebe svěřili, kněze milost jsme přijeli za pomocnika a za zprávci najvyššieho této země. I chcme Jeho Milosti rádi poslúchati, ve všech řádných věcech pomocni i radni býti věrně buohdá. I vás také prosíme všěch, abyšte jeho milosti poslušni byli, jakož ste slíbili před Pánem Bohem. Dále také prosímeť vás, abyšte všichni vespolek po dnešní den věrně všecky nechuti, hněvy, kyselosti, kteréžto ste mezi sebú, jakž ste živi, od roka nebo nynie měli, konečně odpustili, tak abyšte mohli spravedlivě páteř pěti, a řkúce : „Odpušť nám naše viny, jakožť i my odpúštieme.“ A jestliže toho neučiníte a budete chtieti které búře neb které lži a sváry, rotiece sě, mezi obcemi vésti po dnešni den, tehdy my s Boží pomocí, s kněze milostí, s pány konšely i jinými pány, rytieři, panošěmi i se všemi věrnými obcemi chcme sě k tomu přičiniti a mstíti, buď ktož buď, nižádné osoby nevynimajíc. Slibujete-li nám toho pomocni býti?

A ktož by měli s kým co činiti, budto o zbožie nebo o jiné věci, abyšte bez rocenie, bez zbieranie byli před purgmistry, před konšely a před rychtáři řádně každý s svú pří. A staršie své, jakožto purgmistry, konšely, obecné a rychtáře, aby v čest měli, a milovali sě za jeden člověk. A tak Pán Buoh bude s námi i jeho svatá milost a prospěch nám dá ke všemu dobrému. Etc.

 

Zdroj:

  • Převzato ze stránek www.katro.info, jejichž provoz byl nejspíše ukončen