Listy Jana Žižky – List Prachatickým (1422)

Znění tohoto listu je známé jen z kroniky z XV. století. V ní je uveden zprávou: „V téže době se rozmáhali husité čím dál víc. I hotovil se římský král a táhl opět s velikou mocí proti Čechám na husity a kacíře. Tu padla velmi veliká starost na husity i psali všem blízkým městům a sousedům listy tohoto znění.“ List byl historicky zařazen k datu 20. listopadu 1422.

Milí bratří a sousedé!

Dáváme vám vědět, abyste, když slyšíte od svých pánů, že jsme se stali vašimi nepřáteli, tomu nevěřili (a my vám věřime jako svým dobrým sousedům, že tak učiníte, ale vězte, komu jsme nepřáteli: všem špatným kněžím a světským lidem, kteří páší a stojí proti svatému evangeliu. Dáváme vám též vědět, že nenávidíme také všechny špatné křesťany pro neplnění čtyř artikulů: první je, aby slovo Boží bylo kázáno na všech místech, a tedy ve všem křesťanstvu, a to se neděje; druhý artikul je, aby pravé tělo našeho Pána a jeho svatá krev byly podávány všem věrným křesťanům, mladým i starým; a třetí artikul je, aby panování všech, od nejvyššiho kněze (třeba i papeže) až k nejnižšímu a nejmenšímu, nebylo trpěno, ať jde o statky nebo platy, a aby uvedené panování duchovních bylo pomocí světské moci ničeno; čtvrtý artikul je, aby všechny zjevné hříchy byly potlačovány, ať již byly spáchány králem nebo pány nebo vladykou nebo farářem, osobou duchovní nebo světskou. Proto vám důvěřujeme jako svým milým bratřím, že přijmete pravdu a budete nám pomáhat proti všem falešným a nevěrným křesťanům, duchovním i světským, kteří odporují této svaté pravdě. O tom nám také dejte odpověď ve svých listech. A neučiníte-li tak, budeme vědět, že chcete býti nepřáteli Božími a všech táborských bratří. Dáno v Prachaticích v pátek před svatou Kateřinou.

Jan Žižka, Chval, vrchní hejtman táborský, a Jeník, hejtman v Prachaticích

 

Zdroj:

  • Převzato ze stránek www.katro.info, jejichž provoz byl nejspíše ukončen