Krušnohorské medaile – Jan Hus (16.-18. stol.)

Husův tolar – stříbrná medailová ražba velikosti tolaru [1] s portrétem Jana Husa na líci a výjevem jeho upálení na rubu. Husovy tolary byly raženy nejdříve v mincovně Jáchymov [2] okolo roku 1530 (razidla vytvořili M. Peuerlein [3], H. Magdeburger [4] a H. Dietrich [5]) a později i v dalších mincovnách německých (např. Freibergu) u příležitosti jubilejních reformačních slavností zejména v letech 1617, 1717 a 1730. Jáchymovské medaile s Janem Husem jsou považovány za první české pamětní medaile s imaginárním portrétem historické osobnosti v Čechách.

Typ: medaile
Datum vydání: před r. 1530 (H. Magdeburger a jeho škola)

Provedení: lití
Kov: Ag
Hmotnost: 19,17 g
Průměr: 36 mm
Avers: Jan Hus. Poprsí Jana Husa zprava, nápis, opis
Revers: Hus na hranici, nápis, dvojitý opis
Náklad: ? ks

Krušnohorská medaile Jan Hus před r. 1530

Krušnohorská medaile Jan Hus (před r. 1530)
foto © www.aurea.cz

Typ: medaile
Datum vydání: ? (H. Magdeburger a jeho škola)

Provedení: lití
Kov: Ag
Hmotnost: 19,17 g
Průměr: 36 mm
Avers: Jan Hus. Poprsí Jana Husa zprava, nápis, opis
Revers: Hus na hranici, nápis, dvojitý opis
Náklad: ? ks

Krušnohorská medaile Jan Hus ?

Krušnohorská medaile Jan Hus (?)
foto © www.aurea.cz

Typ: medaile
Datum vydání: ? (H. Magdeburger a jeho škola)

Provedení: ražba
Kov: Ag, částečně zlacený
Hmotnost: 16,13 g
Průměr: 41 mm
Avers: Jan Hus. Poprsí Jana Husa zprava, nápis, opis
Revers: Hus na hranici, nápis, dvojitý opis
Náklad: ? ks

Krušnohorská medaile Jan Hus ?

Krušnohorská medaile Jan Hus (?)
foto © www.aurea.cz

Typ: medaile
Datum vydání: bez letopočtu (16. stol.)

Provedení: lití
Kov: Ag, reliéf zlacen
Hmotnost: 14,53 g
Průměr: 41 mm
Avers: Poprsí Jana Husa zprava
Revers: Jan Hus na hranici
Náklad: ? ks

Krušnohorská medaile Jan Hus (16 stol.)

Krušnohorská medaile Jan Hus (16 stol.)
foto © www.aurea.cz

Typ: medaile
Datum vydání: před 1530 (H. Magdeburger a jeho škola)

Provedení: lití
Kov: Ag
Hmotnost: 11,86 g
Průměr: 39 mm
Avers: Jan Hus. Poprsí Jana Husa zprava, nápis, opis
Revers: Hus na hranici, nápis, dvojitý opis
Náklad: ? ks

Krušnohorská medaile Jan Hus před r. 1530

Krušnohorská medaile Jan Hus (před r. 1530)
foto © www.aurea.cz

Typ: medaile
Datum vydání: 16./17. stol. (H. Magdeburger a jeho škola)

Provedení: lití duté
Kov: Ag
Hmotnost: 12,29 g
Průměr: 39,5 mm
Avers: Jan Hus. Poprsí Jana Husa zprava, nápis, opis
Revers: Hus na hranici, nápis, dvojitý opis
Náklad: ? ks

Krušnohorská medaile Jan Hus 16./17. stol.

Krušnohorská medaile Jan Hus (16./17. stol.)
foto © www.aurea.cz

Typ: medaile
Datum vydání: 1717 (Wermuth)

Provedení: lití
Kov: Ag
Hmotnost: 22,06 g
Průměr: 42 mm
Avers: Jan Hus. Poprsí Jana Husa zprava, nápis, opis
Revers: Hus na hranici, nápis, dvojitý opis
Náklad: ? ks

Krušnohorská medaile Jan Hus 1717

Krušnohorská medaile Jan Hus (1717)
foto © www.aurea.cz

 

[1] Tolar – těžká stříbrná mince od 16. století rozšířená po celé Evropě a později i v dalších částech světa v různých obměnách a pod různými názvy. První tolary (šlikovské ražby) na českém území byly raženy v Jáchymově. Tyto mince měly hmotnost 29,23 g při obsahu 27,41 g čistého stříbra. Záhy se tolary razily i v dalších mincovnách – v Praze po ojedinělých ražbách z let 1535 a 1539 stabilně od roku 1557, v Kutné Hoře od roku 1543.
[2] Jáchymovská mincovna – významná česká mincovna. Její vznik je úzce spjat s objevem vydatných krušnohorských stříbrných ložisek u osady Konradsgrun v letech 1512-16. První mince začali razit počínaje rokem 1520 Šlikové, kteří na základě sněmovního usnesení ze dne 09.01.1520 získali povolení k ražbě vlastních mincí. Kromě běžných stříbrných mincovních nominálů byly v Jáchymově v 16. stol. hojně raženy medaile ve váze tolarů, jejich dílů a násobků. Nesly biblické výjevy (biblické medaile) a byly používány jako ochrana před nemocemi (hlavně morem – pak se nazývaly morové tolary) nebo jako dary ke křtu, velikonocům a vánocům. Ražba jáchymovských náboženských medailí končila na počátku 17. století. Pro svou velkou oblibu však byly později hojně napodobovány. Měly velký vliv na pozdější medailérskou tvorbu u nás a pro svou uměleckou hodnotu jsou dodnes vysoce ceněny.
[3] Peuerlein Melchior – rytec medailí působící v první polovině 16. stol. v Lipsku; předpokládá se jeho působení také v Jáchymově.
[4] Magdeburger Hieronymus (†1540) – rytec a medailér v Annabergu (sasko), Jáchymově a Freibergu. Je mu přisuzováno spoluautorství některých jáchymovských náboženských medailí (tzv. morové tolary).
[5] Dietrich Hieronymus († po roce 1550) – řezač mincovních želez (neboli tvůrce mincovních razidel) činný v 1. pol. 16. stol. v Kraslicích, později asi v Jáchymově. Je vynikajícím představitelem renesančního medailérství v Českých zemích. Proslul jako tvůrce morových tolarů, biblických medailí i tzv. Husových tolarů.

Zdroj:

  • Encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky
  • Aurea Numismatika s.r.o. – katalog 45. aukce (19.05.2012)