Worms (D) – Lutherův pomník

Zde na říšském sněmu Martin Luther poté, když neodvolal své názory, pronesl památnou větu: „Zde stojím a nemohu jinak!“ Na tomto sněmu dne 26. května 1521 císař Karel V. signoval tzv. „Wormský edikt“, který byl namířen nejen proti Lutherovi, ale i jeho stoupencům, z nichž se měli stát psanci, a byli tak odsouzeni k vyhnanství. Edikt dále zakazoval poskytovat Lutherovi přístřeší, a kdo by ho zadržel, měl ho odeslat do Říma k papežskému soudu. Další zákaz se týkal tisku bez biskupské cenzury, čtení a šíření Lutherových spisů, které edikt nařizoval pálit.

Worms (D) - Lutherův pomník

Worms (D) - Lutherův pomník

Worms (D) - Lutherův pomník

Worms (D) - Lutherův pomník

Worms (D) - Lutherův pomník

Worms (D) - Lutherův pomník

Worms (D) - Lutherův pomník

Worms (D) - Lutherův pomník

Worms (D) - Lutherův pomník