Tábor – hrad Kotnov a Bechyňská brána

Nejstarší památka Tábora pochází nejspíše z druhé poloviny 13 stol., z období vlády českého krále Přemysla Otakara II. Čas a požáry způsobily pokles obranného významu hradu natolik, že byl v letech 1612-1613 přeměněn na pivovar. Z předpokládaných čtyř věží hradu se zachovala jediná, nazývaná Kotnov. Z jejího ochozu může návštěvník obdivovat krásu města a okolí. K hradní věži přiléhá jediná dosud stojící městská brána, zvaná Bechyňská. Na rozdíl od věže se brána dochovala v téměř původním stavu z doby vrcholné gotiky.
Zdroj: informační cedule města Tábor

Tábor - hrad Kotnov a Bechyňská brána

Tábor - hrad Kotnov a Bechyňská brána