Sány – rodiště Jana Čapka ze Sán

Sány – rodiště Jana Čapka ze Sán

Lokalita tvrziště, pohled z obce

Sány – rodiště Jana Čapka ze Sán

Pohled z pravého břehu Cidliny, vpravo kostel sv. Ondřeje

Sány – rodiště Jana Čapka ze Sán