Klenová – hrad

Klenová – hrad

Pohled směrem od zámku, uprostřed husitská kaple

Klenová – hrad

Pohled z útočištné věže

Klenová – hrad

Husitská kaple se zbytky hradního paláce

Klenová – hrad

Vnitřní nádvoří

Klenová – hrad

Vnější pohled na fortifikace, vpravo bergfrit s cimbuřím