Hradec Králové – kostel sv. Jana Křtitele

V ulici Zámeček v Hradci králové se nachází dřevěný hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele, kdysi zasvěcený svatým Janu Husovi a Jeronýmu Pražskému. Tato lokalita se svého času nazývala Konstancí jako připomínka na upálení těchto dvou mučedníků v Kostnici. Nyní se onomu místu říká “královéhradecký Slavín”.
Roku 1521 hradecký měšťan Lukáš Forman, jinak Hostovský z Hostovic, pojal úmysl vystavět zde kostel na památku “mistra Jana Husi, mistra Jeronýma z Prahy a jiných věrných mučedníků českých, v naději Boží svatých”. Nalezli se ještě jiní dobrodinci, zejména měšťan Václav, syn Jakuba Kydlina za masnými krámy, kteří učinili odkaz pro oltář mistra Jana Husa pro tento kostel. Je pravděpodobné, že se ještě téhož roku začalo stavět na městském pozemku a v r. 1530 byl kostel již postaven, protože v tomto roce Lukáš Forman ustanovil nadaci pro kněze podávající pod obojí způsobou, který by tu sloužil mši svatou každou čtvrtou neděli a v některé svátky…
Zdroj: oficiální stránky římskokatolických farností u katedrály Svatého Ducha a u kostela svatého Antonína Hradec Králové, http://dekanstvihk.cz/index.htm

Hradec Králové - kostel sv. Jana Křtitele

Hradec Králové - kostel sv. Jana Křtitele

Hradec Králové - kostel sv. Jana Křtitele

Hradec Králové - kostel sv. Jana Křtitele