Brno – pamětní deska zazděnému radnímu

Dům čp. 5 v Mečové ulici. Zde se v 15. století nacházela městská šatlava.

Brno – pamětní deska zazděnému radnímu

Brno – pamětní deska zazděnému radnímu

Zadní trakt staré radnice, kam byl dle pověsti zazděn radní Haas