Praha – Žižkov (CČSH), Sbor Jana Žižky z Trocnova

Praha - Žižkov (CČSH)