Rabí

Hrad v západních Čechách, zhruba 30 km jihovýchodně od města Klatovy. V historii dvakrát dobýván husity a to v letech 1420 a 1421. Při druhém obléhání zde husitský hejtman sipka Jan Žižka přichází o své druhé oko pravděpodobně střelou Přibíka Kocovského z Dlouhé Vsi. Za škody způsobené husitským vojskem dostal tehdejší majitel Jan z Rýzmberka patřičné odškodnění od krále sipka Zikmunda a hrad byl v krátké době znovu opraven.

Galerie:
sipka Rabí – hrad, při jehož obléhání přišel Jan Žižka o oko

Články:
sipka Hrad Rabí – aneb místo kde Jan Žižka o oko přišel