Lipany – pohled na lipanské bojiště

Lipany – pohled na lipanské bojiště

Pohled na lipanskou pláň od mohyly

Lipany – pohled na lipanské bojiště

Čertova brázda mezi obcemi Borek a Lipany. Pohled od jihu k Chotouni.

Lipany – pohled na lipanské bojiště

Čertova brázda, pohled od severu