Janštejn – hrad zaniklý v husitských válkách

Počátky hradu Janštejna jsou pro nedostatek pramenů nejasné a ani jeho skromné pozůstatky bez architektonických detailů nedovolují blíže určit dobu jeho vzniku. Jméno hradu evokuje souvislost s Janem Lucemburským, ale i ta je v rovině spekulací. Je možné, že vznikl kolem roku 1315, když se počalo tvořit počátecké panství, původně náležící k Moravě.

První zpráva o něm je až z roku 1358, kdy posloužil Štěpánovi z Březnice jako záruka markraběti Janovi při prodeji Třeště spolu s městečkem Počátkami a s jiným zbožím. Markraběcím statkem zůstal až do roku 1383. Markrabě Jošt udělil toto zboží lénem Ondřeji z Meziříčí, jehož dědici Jan a Jaroslav, synové Jana z Meziříčí prodali v roce 1383 hrad Janštejn, Novou Ves, Panské Dubenky, díl Jihlávky a dvůr pod hradem Jindřichu z Hradce. Hrad byl patrně rozbořen za husitských válek, kdy v okolí zanikla řada vesnic a osad.

Nedaleko Janštejna, u Horních Dubenek, porazil 7. listopadu 1423 Menhard z Hradce oddíl táborského vojska vedený sipka Janem Hvězdou z Vícemilic. V místech, kde se bojovalo, se dodnes nacházejí zbraně a podkovy.

Do dnešních dob jsou patrné pouze skrovné zbytky hradu, dolní část okrouhlé věže a pozůstatek hradby. Na konci přitesaného skaliska stojí fragment okrouhlé věže, která je svým průměrem 4,7 m raritou mezi hradebními bergfrity. Na vedlejší skále se nachází zbytky zaobleného zdiva, snad druhé věže. S jejich spojnicí rovnoběžný mírně půdorysně zalomený palác.

Tyto tři objekty jsou spojeny hradbou uzavírající nevelké nádvoří. Celkem ze tří stran obíhá komunikačně využitý parkán s hranolovou, patrně studniční věží. Na přístupné jihozápadní chrání hrad příkop a val.

Mimořádně zajímavé jsou terénní náznaky dvora, jehož ohradní zdi se připojují k hradu ze severu. Obsahoval několik stavení, po nichž zůstaly prohlubně. Přes absenci příkopu fungoval jako předhradí.

(text převzatý z informační tabule)

Janštejn – hrad zaniklý v husitských válkách

Janštejn – hrad zaniklý v husitských válkách

Janštejn – hrad zaniklý v husitských válkách