Bitva u Želenic (23.09.1438)

V dobovém zápisu ve Starých letopisech českých se praví „…Když se král (Albrecht, vévoda rakouský a markrabě moravský) v sobotu vrátil do Prahy, markrabí míšeňský hned z Prahy odejel. Král přikázal Jakoubkovi Bílinskému z Vřesovic, aby ho doprovodil z Čech. Když táhli k Bílině a chtěli pak do Mostu, který byl tehdy v držení míšeňských knížat, shromáždili se proti nim mladý pan Petr Holický, syn pana Alše, pan Petr Zvířetický, Václav Carda, Absolon, Svojše ze Zahrádky a další s městy Žatcem, Louny, Klatovy a asi se třemi sty Poláků na koních a téměř nekrytě vytáhli do pole a chtěli knížata porazit. Když to uviděl pan Jakoubek, vyjel k nim; pěkně s nimi mluvil, a prosil je, aby nechali Němce na pokoji a raději se vrátili domů, protože on má od krále přísný rozkaz, aby cizince neopouštěl a doprovodil je a dal jim ochranu až do Míšně. Ale oni na to nic nedbali a panu Jakoubkovi nadávali. A tak od nich odejel, a když sešikoval své i knížecí houfy, táhl vpřed k Bílině. Když viděl, že tamti táhnou přímo proti němu, udeřil na ně se svou jízdou a porazil Žatecké a Lounské se všemi jejich houfy, a to u vsi Želenice, která leží mezi Mostem a Bílinou. V bitvě byli zajati páni Holický a Svojše a dalších pět set Žateckých i s jezdci, zabitých zůstalo na místě půl šesté stovky. Byli zajati také Absolon a Cecek, který připadl spolu s dalšími vězni panu Jakoubkovi. Ostatní zajatce odvedli do Mostu a významnější pak do Míšně. Když se to dověděl král Albrecht, radoval se, přikázal zvonit v kostelích a zpívat ‚Tebe Boha chválíme‘ nebot‘ Pán Bůh to dopustil na Čechy pro jejich pýchu a lakotu. K té porážce došlo v den po Sv. Mauriciovi (23. září).

Želenická kronika k tomu dodává, že se bitva odehrála na úpatí Želenického vrchu a „zde jsou dodnes nacházeny lidské kosti a zbraně, tyto samozřejmě zrezivělé. V roce 1923 našel jeden rolník při hluboké orbě několik poměrně zachovalých zbraní a 8 mincí z uvedené doby.

Zdroj: http://www.zelenice.cz/obec-zelenice/historie

Galerie:
sipka Želenice – místo bitvy roku 1438

Diskuzní fórum:
sipka4 Související diskuse k tématu „Bitva u Želenic“