landfrýd (zemský mír)

Krajový spolek vyšší i nižší šlechty, jehož formální chartou byl zpravidla společný zápis o cílech spolku, zachovávání míru, spojenectví ve zbrani apod.