autodafé

Okázalé vyhlášení a provedení rozsudku smrti soudního tribunálu řízeného inkvizicí, zejména španělskou, nad sipka kacířem.