Námět filmu

Myšlenka zveřejnit na internetu námět k filmu o husitech, který dlouho ležel v šuplíku, se zrodila po dlouhé  diskusi na diskusním fóru našeho webu. Byl základním podnětem tohoto nápadu pouze náš vztah k fenoménu husitství? Nikoliv, nebo přinejmenším ne tím jediným. Tím hlavní důvodem je bezesporu nezpochybnitelný dluh české kinematografie vůči tomuto tématu. Tímto zveřejněním námětu nabízíme zajímavou a zároveň i úžasnou příležitost pro český filmový průmysl.

Vávrova sipka husitská trilogie s ideologickým podtextem daným dobou a jistou úlitbou minulému režimu, na jehož zadání filmy vznikaly, je již z dnešního pohledu a hlavně technicky překonanou záležitostí. Toto téma by si určitě zasloužilo moderní ztvárnění. Neměli bychom rovněž zapomínat na skutečnost, že dva z protagonistů této bezesporu nejslavnější a zároveň nejkontroverznější éry našich národních dějin skončili v top desítce projektu ČT Největší Čech a že v r. 2015 let budeme vzpomínat 600. výročí Husovy potupné smrti v Kostnici. To by byla příležitost k uvedení premiéry! Někomu by se mohlo zdát, že tento rok je relativně příliš vzdálený, ale je nutné si uvědomit, že tím nejdůležitějším a zároveň nejobtížnějším úkolem pro úspěšnou realizaci tohoto filmu by bylo získání nemalých finančních prostředků. Toho jsme si všichni plně vědomi. Ve světle této skutečnosti se pak r. 2015 nejeví již tak vzdáleným. Samozřejmě ideální situace by nastala, kdyby se film stal kasovním trhákem v tom nejlepším smyslu slova. To se dopředu velice těžko odhaduje a je zde vždy větší či menší míra rizika, že se film nezaplatí. I toho jsme si vědomi, a proto jistý nápad, jak finanční prostředky získat, máme.

Jsme rovněž přesvědčeni, že i v ČR by se našel režisér či producent, kterého by tato myšlenka nadchla obdobným způsobem, jímž se režisér a producent Juraj Jakubisko chopil tématu o Čachtické paní. Rozpočet tohoto historického velkofilmu s mezinárodním obsazením a pracovním názvem Bathory je značný. Naší společnou ambicí může být umělecké ztvárnění příběhu božích bojovníků, před nimiž se třásl celý tehdejší svět reprezentovaný Římskou říší i dalšími evropskými zeměmi s akcentem na ideály našich dávných předků, za něž prolévali krev a nasazovali životy. Husitská revoluce je totiž sotva přehlédnutelným fenoménem nejenom českých, ale i evropských dějin pozdního středověku. Hus dávno před Lutherem a Kalvínem odstartoval proces reformace, reformace české, která se stala reformací před reformacemi. A kdyby tento film jen trošičku pozvedl pošramocené nebo spíše ztracené národní sebevědomí a přispěl k další propagaci malé země uprostřed Evropy, jsme pevně přesvědčeni, že by to nebylo málo.

Naším skromným, leč o to více upřímně míněným vkladem do tohoto projektu je „amatérský“ námět k filmu, z něhož uvádíme v této sekci našeho webu ukázku. Pokud bychom zaznamenali seriozně míněný zájem o tuto naši nabídku, jsme ochotni dát k dispozici celý námět. V případě zájmu o další informace se můžete s důvěrou obrátit na autora námětu, s nímž je možné řešit i případnou změnu schématu námětu, protože husitská revoluce skýtá nepřeberné množství variant k realizaci.

Pracovní názvy filmu:
„Sami proti všem“ nebo „Sami proti celému světu“

Jednotlivé obrazy filmu:
1. Kostnice 1415 – prolog
2. léta 1420 až 1424
3. bitva u Ústí 1426
4. Čapkova výprava do Polska 1433
5. Lipany (s epilogem)

Leitmotivem filmu je přerod božích bojovníků v profesionální válečníky polem pracující. Tento leitmotiv je pochopitelně zohledněn již v námětu a byl zvolen záměrně, aby pohled na husitství umělecky zprostředkovaný tímto filmem byl veskrze objektivní a kritický.

sipka2 ukázka 2. a 3. obrazu filmu v pdf (0,1 Mb)