Vilémov a okolí – i tudy kráčely husitské dějiny

Vilémov a okolí – i tudy kráčely husitské dějiny

Vilémov – náměstí, nedaleko tohoto městyse byl v únoru 1469 obklíčen uherský král Matyáš Korvín vojskem Jiřího z Poděbrad

Vilémov a okolí – i tudy kráčely husitské dějiny

Vilémov – barokní zámek, na jehož místě se nacházel klášter v r. 1421 poničený husity

Vilémov a okolí – i tudy kráčely husitské dějiny

Pohled od Heřmanic směrem do údolí řeky Doubravy a k Třemošnici (pod hradem Lichnicí), kudy táhly Korvínovy oddíly k Běstvině

Vilémov a okolí – i tudy kráčely husitské dějiny

„Záseky“ v Lovětínské rokli pod Lichnicí nezpůsobené však lidskou činností, ale vichřicí

Vilémov a okolí – i tudy kráčely husitské dějiny

Pohled od Heřmanic směrem do údolí řeky Doubravy a k Běstvině…

Vilémov a okolí – i tudy kráčely husitské dějiny

Běstvina, kde se spojily obě části Korvínovy armády…

Vilémov a okolí – i tudy kráčely husitské dějiny

Řeka Doubrava (u Spačic), která oddělovala armády Jiřího z Poděbrad a Matyáše Korvína

Vilémov a okolí – i tudy kráčely husitské dějiny

Úhrov – místo setkání Jiřího z Poděbrad a Korvína. Zde byla 27.02.01469 učiněna ústní dohoda mezi oběma panovníky.

Vilémov a okolí – i tudy kráčely husitské dějiny

Vilémov a okolí – i tudy kráčely husitské dějiny

Uhelná Příbram – náměstí

Vilémov a okolí – i tudy kráčely husitské dějiny

Uhelná Příbram – hospoda, kde kdysi 28.02.1469 spolu poobědvali Jiří z Poděbrad a Matyáš Korvín, aby tak stvrdili dohody z Úhrova z předchozího dne. Vlevo v pozadí kostel Archanděla Gabriela.