Stříbro – město husitského válečníka Přibíka z Klenové

Stříbro – město husitského válečníka Přibíka z Klenové

Masarykovo náměstí

Stříbro – město husitského válečníka Přibíka z Klenové

Barokní štít domu s kalichem

Stříbro – město husitského válečníka Přibíka z Klenové

Renesanční radnice na náměstí, se sgrafity z 19. století

Stříbro – město husitského válečníka Přibíka z Klenové

Figurální sgrafito (na štítu radnice v pásu nad vchodem, druhé zprava) s výjevem hájení města proti křižákům v r. 1427 vrcholící porážkou kruciáty u Tachova

Stříbro – město husitského válečníka Přibíka z Klenové

Pozůstatky původního středověkého opevnění pamatujícího Přibíka z Klenové