Praha – Novoměstská radnice

Postavena v 2. pol 14. a 1. pol. 15. století. Věž z let 1452-56. Po roce 1781 přeměněna v soudní budovu. V roce 1905 upravena podle původní podoby arch. Kamilem Hilbertem. V době husitského hnutí dne 30.07.1419 došlo v ní k sipka defenestraci novoměstských konšelů. Roku 1609 konán tu Stavovský sněm, jenž donutil císaře Rudolfa II. k potvrzení majestátu za náboženskou svobodu.

(text převzatý z pamětní desky)

Praha – Novoměstská radnice

Praha – Novoměstská radnice