Praha – Kostel sv. Michala v Michalské ulici

Asi od roku 1402 zde kázal Mistr Jan Hus a na michalské faře se odehrávaly disputace univerzitních mistrů. To, že kostel patřil spolu s Betlémskou kaplí k významným husitským svatyním dokládá i to, že zde 15. března 1411 jako v jednom z mála kostelů nebyla vyhlášena klatba nad Janem Husem a od roku 1414 zde byla podávána Svátost oltářní pod obojí způsobou. Od roku 1406 zde kázal mistr Křišťan z Prachatic. Jeho nástupcem se stal Mistr Petr z Mladoňovic, který byl v roce 1438 rektorem pražské univerzity. V roce 1621 odešel poslední nekatolický farář. Zdroj: Wikipedia

Praha - Kostel sv. Michala v Michalské ulici

Praha - Kostel sv. Michala v Michalské ulici

Praha - Kostel sv. Michala v Michalské ulici