Písek – kostel sv. Václava s freskou zobrazující upálení Jana Husa

Písek – kostel sv. Václava s freskou zobrazující upálení Jana Husa

Kostel sv. Václava, bývalý utrakvistický

Písek – kostel sv. Václava s freskou zobrazující upálení Jana Husa

Odkrytá freska zobrazující upálení M. Jana Husa z 2. pol. 16. stol.

Písek – kostel sv. Václava s freskou zobrazující upálení Jana Husa

Písek – kostel sv. Václava s freskou zobrazující upálení Jana Husa

Detail