Nové Město nad Metují – Krčín

V obci Krčín, která je dnes součástí Nového Města nad Metují, se udála velká tragedie, jež se dle tradice stala na sv. Štěpána, tj. 26. prosince LP 1420 v utrakvistickém kostele orebitů. V tento vánoční svátek přepadl zavilý nepřítel husitů Hynek z Červené Hory ves Krčín a vypálil zde místní tvrz, načež vpadl do kostela, kde právě probíhala utrakvistická bohoslužba. Účastníci bohoslužby v čele s knězem byli nemilosrdně povražděni. Po tomto krvavém zakončení bohoslužby dal ještě Hynek svému koni napít z kalicha, čímž chtěl zřejmě znesvětit svátost přijímání podobojí. Tímto primitivním gestem však nezneuctil „jenom“ symbol ale taky jednu z nejdůležitějších křesťanských svátostí, kterou pochopitelně vyznávají i katolíci.

Současnou podobu kostela sv. Ducha vidíte na přiložených fotografiích.

Nové Město nad Metují – Krčín

Nové Město nad Metují – Krčín

Nové Město nad Metují – Krčín